PL EN

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Internetowy D&M Sp. z o.o, 44-240 Żory, ul. Północna 9.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@moraj.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, przesyłania sms lub email o akcjach promocyjnych oraz do celów marketingowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty D&M Sp. z o.o., oraz MORAJ Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w celu wypełnienia obowiązku ustawowego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest obligatoryjne, a w pozostałych dobrowolne.